Trauma als voedingsbodem voor groei en succes

Trauma als voedingsbodem voor groei en succes


Als wij schrijven en spreken over trauma bij ondernemers en we brengen dat in verband met persoonlijke groei en zakelijk succes kunnen we behalve veel enthousiasme en herkenning ook standaard de nodige scepsis verwachten:


Trauma is toch verschrikkelijk? Moet je dat in verband brengen met de zakelijke wereld en de psychologische mindsets die horen bij groei en succes? Kun je je niet beter bezighouden met het wegwerken van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg? En wie ben jij eigenlijk om jezelf specialist op dit gebied te noemen? Kun je niet beter eerst je eigen trauma's gaan verwerken?Trauma bij leiders en ondernemers

Om te beginnen is het snijvlak van trauma, leiderschap en zakelijke prestaties in Nederland onontgonnen gebied. Natuurlijk komen vele ondernemers en zakenmensen in psychotherapie of psychologische behandeling terecht, maar het uitgangspunt is dan de gezondheidskundige klacht. Een echte integratie van traumasporen als bouwsteen voor persoonlijke en zakelijke groei is zeldzaam of zelfs geheel non-existent.


Daarom is ons werk als vanzelf specialistisch en kunnen wij ons gemakkelijk de nummer 1 specialist noemen in de integrale psychologie van trauma, leiderschap en topprestaties. Niet als in: we zijn de beste. Wel als in: we zijn de eerste.


Download hier ons e-book 'How to turn lifelong struggles into leadership superpowers'.


Internationale aandacht voor leiderschap en trauma

Leiderschap en trauma kunnen zich internationaal gezien verheugen in enige aandacht. Zo schreef Kelly Campbell voor Forbes een artikel over 'Healing Trauma: Why It's Fundamental For Effective Leadership' en bestaat er aandacht voor Trauma-Informed Leadership (zie bijvoorbeeld Koloroutis et al, 2021). In de contacten met onze handvol internationale klanten krijg ik de indruk dat ook hier de Verenigde Staten qua bewustwording wat voorlopen op onze Nederlandse situatie - wat qua coaching en therapie natuurlijk nooit anders geweest is.


Er moet wel opgemerkt worden dat het werkveld van leiderschap en trauma nog maagdelijk in de kinderschoenen staat: de eerste stap is dat er een brug gebouwd wordt tussen de beide paradigma's, maar een echte integratie op psychologisch vlak is een volgende stap - en die tref ik tot nu toe nergens aan.


Ondernemers en CEO's met trauma's

Trauma bij ondernemers en zakelijk leiders is niet ongewoon. En dat is simpel zat: het zijn gewoon mensen, met een leven dat getekend kan zijn door overweldigende of pijnlijke levenservaringen. Matthew Parris schreef het prachtige boek 'Fractured', waarin hij grote wereldleiders als Abraham Lincoln en Martin Luther King onder de loep neemt en op fijnzinnige wijze schetst hoe hun leven en ook hun succes wortelt in de traumatische ervaringen die ze in hun leven hebben opgedaan.


Dit gegeven maakt dat wij vrijmoedig stellen dat trauma de voedingsbodem kan worden voor groot succes op persoonlijk en zakelijk gebied.


Maar er valt voor leiders en ondernemers meer van te zeggen dan alleen de persoonlijke levenservaringen of familiaire ervaringen die traumatiserend kunnen zijn. De boardroom kan een slangenkuil zijn, successen worden vaak gebouwd op grote worstelingen en spanningsvelden - en juist wanneer het voor de wind gaat komt er een hoop op je af en zijn grote druk en persoonlijke crisis niemand vreemd. Ook de ogenschijnlijk krachtige en succesvolle ondernemer niet.


Leiderschapsontwikkeling en executive coaching benadrukken steeds meer persoonlijk leiderschap maar daarin is meestal beperkte ruimte voor wat ons schaamte, onmacht en gebrokenheid laat voelen. Het wordt dan al snel te therapeutisch, te persoonlijk of privé en te weinig verbonden met de zakelijke doelstellingen.


Specifieke aandachtspunten voor leiderschap

Toch liggen juist in op dit gebied grote kansen op het gebied van innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling, en een unieke mogelijkheid om innerlijk leiderschap te ontwikkelen dat uitstraling heeft op je persoonlijke leven, je zakelijke resultaten en de cruciale vaardigheden die volgens belangrijke leiderschapsdenkers als Marshall Goldsmith het verschil maken op het hoogste niveau.


De belangrijkste reden daarvoor is dat hoe hoger het niveau van de leiderschapsontwikkeling, hoe belangrijke de existentiële lagen worden. Het gaat niet om wat je weet, maar om wat je doet en vooral: om wie je bent. Juist op deze laag gaat het om het zielenleven van de leider en hoe hij of zij deze innerlijke realiteit in verbinding kan brengen met leiderschap en zakelijke processen.


Meer hierover lees je in het artikel: Moeten topleiders in psychotherapie?


Hoe wordt trauma een voedingsbodem voor groei en succes?

Met alleen het besef dat traumasporen belangrijk kunnen zijn voor je leiderschap en je ondernemerschap ben je er nog niet.


Het vraagt ook een her-ijking van het trauma-begrip (want veruit de meeste zakelijke klanten die wij zijn kunnen zich niet makkelijk relateren tot het psychiatrische beeld), een totale integratie van persoonlijk en zakelijk functioneren (die sowieso nodig is op hoog prestatieniveau, en waarvoor wij de Triunification Matrix ontwikkelden) en het leggen van een rechtstreekse relatie tussen traumasporen en zakelijke KPI's (waarmee ook het zielloze karakter van de meeste KPI's verdwijnt).


Dit zijn stappen die wij met onze klanten zetten, en waarvan we geloven dat het belangrijk is voor de toekomst en doorontwikkeling van leiderschapsbeoefening in alle sectoren en op alle niveaus.


Luister hieronder de Innerlijk Leven Podcast over hoe trauma een voedingsbodem kan vormen voor ongekende groei en persoonlijk en zakelijk succes, en hoe innerlijke wonden rechtstreeks verband houden met de mate waarin jij succesvol kunt leven, werken en je zielsverlangens materialiseren.


Call to Action

Gaat dit over jou? Kom vrijblijvend met ons in gesprek! De bewustwording over trauma als begrip dat verbonden is met leiderschap en ondernemerschap is nog schaars, en de potentiële winst is groot - niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook als een olievlek in je leven, je organisatie en je markt.


Dirk Jan Versluis (MM, MSc) is psycholoog en executive coach en specialiseert zich in het snijvlak van trauma, leiderschap en topprestaties (meer informatie).