Alles wat je wilt weten over Brainspotting

Alles wat je wilt weten over Brainspotting

Brainspotting is een relatief jonge therapiemethode die vaak in één adem wordt genoemd met EMDR. In dit artikel lees je alles wat je wilt weten over wat het is, hoe het werkt en wat het voor jou kan betekenen.


Samenvatting

Brainspotting werd in 2003 ontdekt door David Grand. Brainspotting is een brain-based methode die kan worden ingezet voor de verwerking van allerlei vormen van trauma en voor het verbeteren van sportieve en artistieke prestaties. Wereldwijd zijn tussen de 15.000 en 20.000 therapeuten opgeleid in meer dan 50 landen. Hoewel er verhoudingsgewijs nog weinig onderzoek beschikbaar is, is de effectiviteit overtuigend aangetoond en tonen gerenommeerde experts als Norman Doidge en Gabor Maté zich enthousiast.


Wat is Brainspotting?

Stel je voor dat er een therapiemethode bestaat waarbij je niet hoeft te praten, niet hoeft na te denken, niks hoeft uit te leggen.. maar alleen maar naar een puntje hoeft te kijken.


En dat het nog werkt ook.


Dat is Brainspotting.


In Brainspotting komen we tegen dat ons blikveld ingangen biedt om te werken met onze innerlijke wereld. Het mantra van Brainspotting is daarom: ‘Where we look, affects how we feel’.


Is Brainspotting hetzelfde als EMDR?

Verreweg de meest gestelde vraag is of Brainspotting hetzelfde is als EMDR, en welke van de twee beter is.


Om te beginnen is het wel logisch dat Brainspotting en Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) vaak in één adem worden genoemd, of als broertje en zusje van elkaar worden gezien.


Brainspotting werd per ongeluk ontdekt tijdens een EMDR-sessie, door David Grand die zelf een boek over EMDR had geschreven (‘Emotional Healing at Warp Speed’). Het mag dan ook geen verrassing zijn dat veel internationale Brainspotting-therapeuten een achtergrond hebben in het doen van EMDR-therapie.


Toch is het antwoord helder: Brainspotting is geen EMDR, en hoe meer je van Brainspotting leert hoe groter ook de verschillen worden.Hoe werkt Brainspotting?

In een Brainspotting-sessie werk je met iets wat jou spanning geeft of blokkeert. Dat kan het terugdenken aan een traumatische ervaring zijn, het kan ook het onverklaarbare verdriet in je buik zijn of de raadselachtige spanning op je borst.


Meer positief geformuleerd kun je ook werken aan het visioen dat je hebt voor je bedrijf, de droom die je had over het weiland vol engelen (bij wijze van spreken) of je vooruitblik op het concert in Carnegie Hall dat je volgende maand moet geven.


Vervolgens leidt de therapeut je langs een aantal vaste elementen:

  • Waar voel je de activiteit in je lijf?
  • Hoe sterk voelt die, uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10?


Er zijn vervolgens verschillende technieken om een punt in het blikveld te vinden waarmee het best gewerkt kan worden. Meestal is dit met behulp van een stokje, maar het kan ook zijn dat je gemakkelijker naar een plek op de muur of het plafond kijkt. In de regel krijg je therapeutische muziek aangeboden die het verwerkingsproces ondersteunt.


Een Brainspotting-sessie duurt in de regel ergens tussen de twintig minuten en de twee uur (tot het ‘klaar’ is).


Wat is de meerwaarde van Brainspotting?

Waarom zou je brainspotten? Omdat het afhankelijk van jouw situatie en voorkeuren duidelijke voordelen kan hebben:


  1. Het is laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt;
  2. Het bereikt ook de diepere gebieden in het brein (waar we met gesprekstherapie moeilijk bij komen);
  3. Je hoeft niet over je probleem te kunnen praten (mond houden is prima);
  4. Het werkt zowel in je kop als in je lijf (nuttig bij trauma maar ook bij blessures);
  5. Je kunt de spanning goed doseren zodat je gemakkelijk een veilige ervaring hebt;
  6. Je hoeft vaak maar één of twee sessies te doen om te kunnen bepalen of het effect sorteert.


Wetenschappelijk onderzoek naar Brainspotting

In de twintig jaar dat Brainspotting bestaat is er het nodige wetenschappelijke onderzoek verschenen. Omdat Brainspotting zeer klantgericht is laat het zich moeilijk randomiseren in onderzoekssettings. De kwaliteit van het beschikbare onderzoek laat dus weleens te wensen over. Niettemin zijn de uitkomsten over het algemeen eg overtuigend.


Op brainspotting.com kun je het beschikbare onderzoek inzien en lezen onder 'Research and Case Studies'.


Brainspotting: training en opleiding

Sinds 2009 leidt David Grand wereldwijd therapeuten op in Brainspotting, en Marie-José Boon bracht Brainspotting enige jaren daarna naar Nederland en België.


De opleiding tot Brainspotting Practitioner is relatief vrij toegankelijk: in tegenstelling tot bijvoorbeeld EMDR zijn er lage ingangseisen aan vooropleiding en ervaring. Het moet wel gezegd dat het Brainspotting-opleidingstraject op persoonlijk vlak veel losmaakt en dat therapeuten aan het eind van de rit dus ook ‘ervaringsdeskundige’ zijn in het brainspotten. Dit element mist nogal eens in meer technisch georiënteerde therapeutische opleidingen (waar je ‘het kunstje’ leert zonder dat het je als mens verandert).


De Brainspotting-opleiding bestaat uit Phase 1 en Phase 2 als meerdaagse basistrainingen. Phase 3 brengt verdieping in het werken met sporters en artiesten en Phase 4 verdiept het diepere therapeutische werk met o.a. Dream Spotting, Bodyspotting en Expansion Brainspotting.


Buiten deze 4 fasen is er de Brainspotting Master Class en de Brainspotting Intensive. Deze laatste is een intensieve retraite waarin een kleine groep therapeuten een midweek lang werkt onder begeleiding van o.a. David Grand, zowel in de rol van therapeut als in de rol van cliënt. Deze intensives vormen een noodzakelijke bekroning op het opleidingstraject.


Hoe vind je een Brainspotting-therapeut?

De Nederlands-Belgische website (brainspotting.nl) heeft een lijst met opgeleide therapeuten die minimaal fase 1 en 2 van het opleidingstraject hebben gevolgd. De internationale website van David Grand zelf hanteert strengere eisen aan registratie, werkervaring en supervisie (brainspotting.com).


Brainspotting bij Dirk Jan en Anne-Marie Versluis

Bij Triunify werken we graag met Brainspotting omdat het een geweldige mogelijkheid biedt om mensen 'naar binnen' te laten gaan. Daarbij helpt het blokkades te doorbreken, het bewustzijn verder te openen en een veel grotere mate van persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken.


Dirk Jan hoorde bij de eerste lichting Nederlandse psychologen die Brainspotting oppakte en deed pionierswerk met o.a. groeps-Brainspotting en dissociatieve stoornissen. Anne-Marie is evenals Dirk Jan internationaal gecertificeerd Brainspotting Practitioner en studeerde bij o.a. David Grand en Ruby Gibson.