Wat is manifesteren? Hoe je luchtkastelen transformeert tot bezielde bouwwerken


Onder de titel 'Zenfluencers' wijdde QUOTE vorig jaar een artikel aan bekende businesscoaches die - ik citeer - 'zweven naar een godsvermogen via Instagram, regelmatig vanaf hun zolderkamer'. De moraal van het verhaal? Dat er een hoop gebakken lucht te koop is, dat er verschrikkelijk veel manipulatie en misleiding in zit en dat het nog verkocht wordt ook.


Cynisch? Dat wel. Een luchtkasteel hoeft namelijk niet zo slecht te zijn. Als je een geweldige visionair bent met een groot plan voor je geestesoog, kan zo'n kasteel al helemaal in de steigers staan terwijl de eerste steen nog gelegd moet worden. Alle materiële bouwwerken beginnen in de geest, en worden pas van daaruit gematerialiseerd.


De negatieve lading die we kunnen toekennen aan het woordje 'luchtkasteel' zit dus in iets anders, en ik denk dat het dan vooral gaat om een illusie die niet levensvatbaar is. Een fata morgana. Je loopt ernaartoe en het is weg. In de grote en groeiende markt voor persoonlijke effectiviteit bestaat nogal wat angst voor dergelijke illusies en misleidingen en veel van de kritiek erop houdt verband met het onderwerp van dit artikel - manifesteren en de zogenaamde Wet van de Aantrekkingskracht.Wat betekent manifesteren?

Laat ik eerst eens twee bekende populaire begrippen met je verkennen, die allebei te maken hebben met de Law of Attraction - een onderliggend frame dat we straks beter in kaart gaan brengen.


Om te beginnen manifesteren, een term die regelrecht bij NLP-goeroe Tony Robbins lijkt te zijn weggelopen maar in de populaire psychologiemarkt en in de wereld van persoonlijke ontwikkeling en life coaching kom je de term frequent tegen. Definities komen veelal op hetzelfde neer: je gedachten, dromen en wensen tot werkelijkheid laten worden. Hulpmiddelen hierbij zijn bijvoorbeeld het gebruik van affirmaties die je op je koelkastdeur of je badkamerspiegel plakt ('Ik ben het waard om succesvol te zijn'), of het regelmatig bekijken van moodboards in je kantoor waar je visuele impressies van je gedroomde leven of gewenste situatie in opneemt. Dream it, do it.


Wat meer geavanceerde manieren om jezelf in het manifesteren te ondersteunen zijn onder meer speciaal gemixte subliminals of subliminal messaging (gemixte boodschappen met affirmaties die je onderbewuste ingaan, zoals in de reclame ook gebruikelijk is) of audio's met zelfhypnose-oefeningen (waarbij het onderbewuste wordt gestroomlijnd om te denken in lijn met de gewenste situatie). Een stukje vrijwillige mind-control dus.


De term magnetiseren wordt ook nogal eens gehoord in hetzelfde werkveld: een marketingtekst die magnetiseert, een klant-magneet of een businesscoach die klanten voorhoudt hoe je kunt magnetiseren. De term magnetiseren heeft hier geen betrekking op een Reiki-behandeling of anderszins energetische behandeling met de handen, maar wordt gebruikt om aantrekkingskracht uit te drukken. We komen hier dicht bij het gedachtengoed dat bij het grote publiek bekender is geworden door de productie van de film The Secret, een klassieker op het gebied van de zogenaamde Law of Attraction.


Law of Attraction

Wat is de Wet van de Aantrekkingskracht?

De basisgedachte van de Law of Attraction is dat alles in het universum bestaat uit energieën die met elkaar in verbinding staan. Je hoort nogal eens: 'Alles is energie'. Ik zou het niet graag bestrijden, maar er valt natuurlijk nogal wat nuance aan te brengen in een dergelijk statement. Er zijn namelijk talloze klankkleuren van energieën, en 'Alles is energie' is wat dat betreft misschien wel even nutteloos als in het Concertgebouw in Amsterdam vertellen dat alles trilling is.


Toch is de energetische gedachte niet op voorhand verdacht. Nota bene Albert Einstein verwoordde het als volgt:


“Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics."


Auteurs, trainers en coaches die zich baseren op het gedachtegoed van de Law of Attraction zullen dit gegeven echter niet alleen benaderen als kosmische orde of intelligentie, maar ook als een mogelijkheid om hierin te sturen of in te grijpen. En dat noemen we vaak - jawel - manifesteren.


Geschiedenis van de Law of Attraction

Een ruwe verkenning van de Wet van de Aantrekkingskracht leidt terug tot 1855, waar de Amerikaanse paranormaal begaafde het begrip 'Law of Attraction' letterlijk gebruikt in 'The Great Harmonia'. Ook namen als Henry Wood ('God's Image in Man') en Ralph Waldo Trine ('What All the World's A-Seeking') kun je in je zoektocht tegenkomen. In de twintigste eeuw wordt het makkelijker met bestsellers als 'Think and Grow Rich' (1937) door Napoleon Hill en 'You Can Heal Your Life' (1984) door Louise Hay. De reeds genoemde film 'The Secret' (2006) geeft een belangrijke impuls aan de bekendheid van de Law of Attraction en aan het gebruik van de term manifesteren in het bijzonder.


Ik zou in dit artikel veel aandacht kunnen geven aan de filosofische en religieuze invloeden die je in de boeken over de Law of Attraction kunt terugvinden, en een artikel over de keerzijden, gevaren en kritieken is ook gemakkelijk gemaakt. Als psycholoog en coach ben ik echter eerst en vooral geïnteresseerd in wat jij er in de praktijk over kunt leren en mee kunt doen. Daarom geef ik je een aantal principes waarmee je manifesteren in je leven onder de loep kunt nemen - inclusief oog voor een aantal belangrijke valkuilen.


Je manifesteert allang!

Om te beginnen de allerbelangrijkste: manifesteren doen we allemaal! We kennen als uitdrukking 'hoe iets zich manifesteert', en daarmee geven we uitdrukking aan hoe dingen uit de verf komen. Ik ga uitleggen waarom dit belangrijk is.


Wellicht ken je wel de quotes: 'Alles wat je aandacht geeft groeit' en 'Wat je zaait zul je oogsten'. Maar hoe doe je dat, aandacht geven, en zaaien?


Beide termen benadrukken dat er effecten kunnen worden bewerkstelligd door de functies van aandacht en bewustzijn. Ik moet in dat verband denken aan de uitspraak van wijlen Wayne Dyer: 'If you change the way you look at things, the things you look at change.' Het contrast met de gebruikelijke psychologische benadering van gedachten en gedrag is natuurlijk levensgroot. We benadrukken namelijk dat iets niet alleen uit de verf komt ('gemanifesteerd wordt') door wat we doen, maar zelfs zonder tussenkomst van gedrag door ons denken en waarnemen.


De Wet van de Aantrekkingskracht brengt in de wereld van coaching en persoonlijke ontwikkeling dus een fijnstoffelijk of energetisch perspectief. Je kunt het niet vastpakken, maar het is wel van invloed!


Manifesteren op boerenverstand

Misschien is het voor de Farmers Defense Force en de politieke partij van Carolyne van der Plas niet zo vriendelijk, maar ik zou boerenverstand hier graag even willen aanprijzen. Ik denk namelijk dat we heel simpel en down-to-earth over de Wet van de Aantrekkingskracht kunnen spreken.


Boeren zaaien namelijk ook weleens, en als het waar is dat je zult oogsten wat je gezaaid hebt is het onmiskenbaar belangrijk om te bepalen wat we eigenlijk de hele dag door aan het zaaien zijn.


Als mensen in contact komen met de Wet van de Aantrekkingskracht spreekt veelal het bereiken van hun grootste dromen en verlangens hen aan. Mensen willen vaak datgene manifesteren wat ze NIET hebben. Dit kan je gemakkelijk gevangen houden in de psychologie van het tekort. Je kunt dit herkennen aan het gegeven dat je eigenlijk een bepaalde 'escape' aan het wensen bent. In het moodboard zit dan een ontkenning van je huidige realiteit. Je zaait ontkenning. En daarover had de befaamde psychoanalyticus Carl Gustav Jung (1875-1961) wel ideeën, toen hij stelde: "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate."Principes om succesvol te leren manifesteren

Durf eens op papier te zetten wat je op dit moment in je leven aantrekt, of anders gezegd, wat je tot nu toe geoogst hebt. En durf daaruit ook te concluderen dat wanneer je buitenwereld samenhangt met je binnenwereld, je huidige levensoogst kennelijk een afspiegeling is van je innerlijke wereld.


Om concreet met het gedachtengoed van manifesteren aan de slag te gaan, heb ik de volgende 4 adviezen voor je:


#1 - Wil je aan je toekomst bouwen en je dromen manifesteren, of het nu gaat om je persoonlijke geluk, je gezin en je kinderen of je zakelijke succes? Begin dan niet het uitwendige huis te bouwen en te manifesteren, maar bouw eerst het innerlijke huis. Hoe steviger dat staat, hoe krachtiger je ook kunt manifesteren.


#2 - Durf de schaduwen te zien in je eigen leven: die leert je alles over wat je aan ongewenste en tegengestelde resultaten manifesteert. Niet alleen levert dit ongewenst resultaat op, het vormt ook een enorme remming op wat je WEL verlangt omdat het de boel van binnen vertroebelt. Veel van onze klanten gaan pas beter hun doelen realiseren wanneer ze de emotionele blokkades die hieraan verbonden zijn opruimen, en veel meer op één lijn komen met zichzelf.


#3 - Realiseer je dat de geest gemakkelijker geestelijke zaken manifesteert dan louter stoffelijke dingen. Een weinig tastbaar maar wel voelbaar en betekenisvol gegeven als 'innerlijke vrijheid' heeft een krachtiger toontrilling dan een auto of een paar pumps (sorry, dames). Je zult merken dat zulke materiële zaken wel een natuurlijk gevolg zijn van de geestelijke beweging die zich in je leven inzet. Soms kan het daarbij helpend zijn om de gevolgen te visualiseren of voor te stellen: wat wordt er allemaal mogelijk als ik dat geld binnen heb, of die auto gekocht heb? Hoe voel ik me dan, waarom is dat zo belangrijk voor me en welke uitstraling heb ik dan op de wereld om me heen?


#4 - Durf te geloven, en wees congruent. Jezus zegt ergens in het Nieuwe Testament dat 'wie gelooft, bergen kan verzetten'. Mensen die niet in wonderen geloven, zullen ook niet zo snel wonderen doen. Manifestaties beginnen vaak met een rotsvaste overtuiging dat het echt haalbaar is, in het geestesoog klopt het als het ware al. Dat rotsvaste geloof is absoluut key, maar blijf daarin dicht bij jezelf. Ben je dat niet, ben je out of tune en raakt het signaal meteen al verstoord. In mijn ervaring is het essentieel om goed te kunnen luisteren en afstemmen op jezelf, zodat je datgene voelt wat je echt wilt en echt gelooft. Dit geeft de grootste kracht en uitwerking.


Dirk Jan Versluis (MM, MSc) is psycholoog en executive coach en specialiseert zich in het snijvlak van trauma, leiderschap en topprestaties (meer informatie).